نشاني: تهران –میدان توحید ‪،‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان پاتریس لومومبا‪،‬کوچه یکم –پلاک‪ -2‬طبقه سوم
کد پستی‪1443794894 :
تلفن: 02166430554
نمابر: 02166913529