تاریخ ثبت : ۱۳۹۵-۰۲-۲۴
اطلاعیه شماره (3)واحد بانکداری الکترونیک (پیشخوان الکترونیک)/آغاز نصب پایانه فروش(POS)ویژه پیشخوان

پیرو اطلاعیه های قبلی به اطلاع دفاتر محترم که مدارک خود را قبلا ارسال نموده اند میرساند از 20 فروردین ماه 95 نصب پوز های ویژه پیشخوان در دفاتر آغاز شده است،لذا تقاضا می شود با کارشناسان اعزامی از سوی این مجموعه همکاری لازم مبذول فرمایید.

همچنین آن دسته از دفاتری که تا کنون موفق به ارسال قرارداد عضویت در شبکه پرداخت پیشخوان الکترونیک  خود نشده اند میرساند با توجه به شروع نصب پایانه های فروش ویژه پیشخوان درکلیه دفاتر پیشخوان دولت عضو درگاه تقاضا می شود هرچه سریعتر نسبت به ارسال قرارداد و مدارک مربوطه اقدام نمایند.

شایان ذکر است با توجه یه تکمیل پروژه مشترک باسازمان ثبت أحوال کشور ، از نیمه دوم خرداد ماه سال 95 دفاتری که دارای سرویس ثبت أحوال هستند میرساند خدمات پرداخت سرویس مذکور الزاما از طریق این پوز انجام خواهد شد.

یادآور می گردد پایانه های مذکور برای انجام کلیه پرداخت های مربوط به خدماتی که در دفاتر ارائه خواهد شد از جمله  خدمات ثبت احوال، سازمان امورمالیاتی، وزارت صنعت و معدن و تجارت ،عوارض خودرو ،... استفاده خواهد شد.
همچنین دفاتری که در طرح SIN  آنها نیز فعال شده الزاما تا قبل از نیمه دوم  خرداد ماه نسبت به ارسال قرارداد عضویت در شبکه پرداخت پیشخوان الکترونیک اقدام نمایند.

جهت دریافت قراداد به سامانه پیشخوان(epishkhan.ir) وارد شده  و در بخش پیام ها نسبت به دنلود آن اقدام و به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس اعلام شده ارسال فرمایید.

واحد بانکداری الکترونیک کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت